Hønefoss

Hønefoss är en trevlig stad i Ringerike som delas av älven Begna och vattenfallet Hønefossen, som man kan se från stadens bro. Staden grundades på nordsidan av Hønefossen och älven, men med den moderna utvecklingen och efter stadsbränder på den norra sidan fortsatte staden att utvecklas på den södra sidan. Søndre torv på sydsidan av älven Begna betraktas nu som stadens centrum. Hønefoss är ett trafiknav i östra Norge med goda transportförbindelser till Oslo, Drammen, Bergen, Oslo flygplats Gardermoen och Gjøvik. Hønefoss ligger även längs järnvägen Bergensbanen, som går från Oslo till Bergen, och E16 passerar staden. Hønefoss har ett idylliskt läge med Tyrifjorden och Krokskogen strax utanför stadsgränsen.