Vårt hotell i Hammerfest

Staden Hammerfest i Finnmark fylke är en av världens nordligaste städer. Tack vare dess strategiska läge och utmärkta hamn, har Hammerfest länge varit en viktig mellanstation för fraktskepp, fiske och nordpolsjakt.