Scandics Bokningsvillkor

Allmänt

Du och hotellet kommer överens om villkoren för rumsuthyrningen. Namnet på det bolag som driver hotellet (nedan kallad "Scandic" eller "hotellet") och med vilket du ingår avtal framgår av bokningsbekräftelsen. Om inte någon speciell överenskommelse har träffats gäller följande regler. För konferenser samt gruppbokningar gäller särskilda regler.  

Bokning och bekräftelse

En bokning är bindande i och med att den bekräftats och du fått ett bokningsnummer. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller via boknings-system. Vid bokningen är du skyldig att uppge namn, adress, ankomst- och avresetid samt hur betalning skall ske. Olika regler gäller för olika priser, se detaljerad prisinformation.

Bokning av minderårig utan målmans sällskap

För att boka ett rum på Scandic måste du vara minst 18 år. Du som bokar rummet för en underårig är ansvarig oavsett om du bor eller inte bor med den underårige i rummet. OBS! På Scandic Anglais, Scandic Continental, Grand Central by Scandic, Downtown Camper by Scandic och Haymarket by Scandic i Stockholm samt Scandic Paasi i Helsingfors kan inte minderåriga under 18 år bo utan målsmans sällskap, intyget gäller inte. 

Ladda ner och fyll i intyget för minderårig (pdf)

Ta med gäster till hotellrummet

Av säkerhetskäl tillåter vi endast våra medarbetare och incheckade gäster att vistas fritt i hotellrum eller andra reserverade lokaler.

Ankomst och avresa

Tider för in- och utcheckning varierar beroende på bokning och prisklass. Läs vår detaljerade prisinformation om vad som gäller för din vistelse här.

Avbokning och utebliven ankomst

Avbokningsvillkoren varierar beroende på vilket pris du har bokat, läs noga detaljerad prisinformation. Om inte annat överenskommits vid bokningstillfället eller priset du har valt har andra regler skall avbeställning ske senast kl 18.00 (lokal tid för hotellet) på ankomstdagen. Uteblir du utan avbeställning eller avbeställer senare än kl 18.00, får du betala för ett dygn. Om hotellet haft särskilda kostnader med anledning av din beställning får du ersätta även dessa.

Tidig avresa och vistelse på obestämd tid

Gäller din bokning en bestämd tidsperiod men avresan sker tidigare kan det medföra prisjusteringar. Ta kontakt med hotellet och meddela avresa. Bor du på hotellet på obestämd tid och förlänger din vistelse med ett dygn i taget behöver du meddela avresan senast kl 18.00 dagen före. I annat fall har vi rätt att ta betalt för ett extra dygn. Om hotellet inte längre kan låta dig disponera rummet har du rätt att få veta detta senast kl 18.00 dagen före avresan.

Förvaring av värdesaker och bagage på hotellrummet eller i bagagerummet

Dina värdesaker kan vanligtvis förvaras i hotellets värdeboxar. Hotellet kan också förvara ditt bagage i ett låst bagagerum. Lämna inte värdesaker eller bagage utan uppsikt vid in/utcheckning, frukost eller när du väntar på taxi. Hotellet har av säkerhetsskäl ingen skyldighet att förvara egendom som är av högt värde eller egendom som skulle kunna utsätta hotellets personal eller övriga gäster för fara. Hotellet har inte något strikt ansvar för egendom som du förvarar på hotellrummet eller i bagagerummet.

Betalning

För vissa priser gäller förskottsbetalning. Läs detaljerad prisinformation. Detta belopp avräknas den slutliga räkningen. Avbokar du rummet utan hänsyn till avbokningsvillkoren, har hotellet rätt att behålla bokningsavgiften/förskottsbetalningen. Generellt gäller att hotellräkningen skall betalas när du får den, oftast vid ankomsten till hotellet. Alla våra hotell accepterar de vanligast förekommande kontokorten. Hotellet är dock inte skyldigt att acceptera kontokort, checkar, kuponger eller utländsk valuta om hotellet inte har erbjudit sig att göra det.

Turistavgifter

Staden Frankfurt am Main tar ut en turistavgift per gäst och vistelsedag. Denna avgift ska betalas utöver den bokade tjänsten och på plats i hotellet. Gäster på yrkesrelaterade vistelser eller som är befriade avgiften enligt turistbidragslagen (särskilt elever inom ramen för klassresor) behöver inte betala avgiften. Gästen ansvarar för att visa upp lämpligt intyg. I hotell i Berlin och Hamburg gäller totalpriset oberoende av om en övernattningsskatt resp. kultur- eller turistskatt tas ut.

Din egen säkerhet

Ta alltid reda på var nödutgångar, larmknapp och brandsläckare finns. Titta efter detaljer i informationen på insidan av hotellrumsdörren. Läs även broschyren "Att bo på hotell".

Behandling av personuppgifter

Scandic-gruppen behandlar personuppgifter om de som använder våra tjänster och produkter. Scandic Hotels AB och hotellet är båda personuppgiftsansvariga med hänsyn till personuppgifter relaterade till din bokning. I detta avsnitt avses med ”Scandic” både Scandic Hotels AB och hotellet.

De personuppgifter du lämnar används av Scandic för att tillhandahålla, administrera, följa upp och ta betalt för de tjänster du bokat. Detta omfattar även kommunikation som påminner eller informerar om din bokning eller erbjudanden och information som ansluter till din bokning före, under och efter din vistelse. I tillägg kan dina personuppgifter komma att behandlas för de ändamål som framgår av vår Integritetspolicy.

Är du medlem i Scandic Friends kan personuppgifterna komma att komplettera din profil i Scandic Friends och hanteringen av personuppgifterna regleras då av Scandic Friends Medlemsvillkor. Är du inte medlem i Scandic Friends kan personuppgifterna komma att användas till att skapa en profil för dig t.ex. genom att koppla ihop dina uppgifter med tidigare bokningar eller uppgifter från cookies, som möjliggör för Scandic att erbjuda dig mer flexibla och individualiserade upplevelser. Det innebär att du får för dig mer relevanta erbjudanden, information och förbättrade tjänster.

Om du senare blir medlem i Scandic Friends kan personuppgifterna komma att komplettera din medlemsprofil och behandlingen av informationen omfattas då fortsättningsvis av Scandic Friends Medlemsvillkor.

När du bokar åt annan ansvarar du gentemot oss för att du har medgivande från den eller de andra personerna att Scandic får behandla deras personuppgifter i enlighet med de villkor som framgår häri. 

För ytterligare information om Scandics personuppgiftshantering och om hur du kan kontakta Scandic med anledning av hanteringen av dina personuppgifter, vänligen läs vår Integritetspolicy.