Samarbeten som ger mervärden

De samarbetspartner vi har på Scandic delar våra värderingar om hållbarhet, säkerhet, socialt ansvar och tillgänglighet för alla. Men de tillför också kunskap och erfarenhet från sina egna områden. Vi tycker att partnerskapet ska generera möjligheter till produktutveckling och merförsäljning. Vi vill uppnå kort- och långsiktiga affärsmöjligheter mot våra målgrupper för att stärka Scandic som varumärke. Syftet är förstås också att ge mervärden till våra gäster. För att du ska få en överblick har vi delat in våra samarbetspartner i några olika grupper.Smarta mervärden

Samarbetspartner som på olika sätt genererar mervärden till oss och våra gäster.

Hållbara samarbeten

Företag och organisationer som vi samarbeten med kring det som rör hållbarhet och socialt ansvar.

Sponsring

Sponsring bidrar till våra långsiktiga mål.