Hållbara samarbeten

Vi samarbetar med företag och organisationer som tar långsiktighet och hållbarhet på allvar. De anser precis som vi att omtanke om människor och miljö kan bidra till både goda affärer och ett bättre samhälle.

Samarbeten som gör världen lite bättre

Det Naturliga Steget

1994 startade Scandics miljöarbete med full kraft. Det Naturliga Steget var vår rådgivare från start och deras principer för hållbarhet leder oss än idag. Det Naturliga Steget hjälper företag och organisationer att ta strategiska beslut för hållbarhet (ekonomiskt, ekologiskt, socialt).

Diversity Charter in Sweden

Diversity Charter är ett nätverk för företag och organisationer som aktivt söker ett framgångsrikt sätt att arbeta med mångfald. Verksamheten är ett näringslivsinitiativ som startades 2010 i Sverige av bland andra Scandic.

Real Stars

2014 inledde Scandic Sverige ett samarbete med organisationen Real Stars. Genom samarbetet sätts fokus på ”Fair Sex”, det vill säga ett arbete mot människo- och sexhandel.

ICARUS

Scandic ingår i den rådgivande kommittén i miljöprojektet ICARUS, som drivs av Business Travel Association. ICARUS är det största internationella hållbarhetsinitiativet för affärsreseindustrin.

Visita

Visita är hotell- och restaurangbranschens egen organisation i Sverige. Scandic ingår i ’Visitas hållbarhetsråd.

Klimaløftet

Klimaløftet är regeringens och miljödepartementets klimatkampanj i Norge. Syftet är att skapa förståelse och engagemang för klimatfrågor samt att bidra till att utsläppen minskar. Scandic är en av miljödepartementets samarbetspartner och ska delta i utformningen av ett kraftfullt koncept för Klimaløftet.

Stockholm Water Prize

Scandic är en av grundarna till Stockholm Water Prize. Varje år delas priset ut av Stockholm International Water Institute under World Water Week, som besöks av forskare och experter från hela världen.

Nordic Ecolabel - Svanen

1994 inledde Scandic sitt miljöarbete med full kraft. Nordic Ecolabel, även kallat Svanen har varit en mycket viktig samarbetspartner redan från starten. Fler än 4 av 5 av våra nordiska hotell är Svanenmärkta och andelen ökar hela tiden. Svanen är den tuffaste miljömärkningen och det officiella nordiska miljömärket, instiftat av Nordiska Ministerrådet.

EU Ecolabel

Den europeiska miljömärkningen för hotell liknar den nordiska Svanen där mycket tuffa krav ställs på alla miljöområden. Vi strävar efter att alla våra hotell utanför Norden skall bära märket EU Ecolabel.

Miljömärkta leverantörer

Vi väljer även leverantörer och produkter som är märkta med Nordic Ecolabel eller EU Ecolabel. Allt från inredning till trycksaker och städkemikalier. Tillsammans med våra leverantörer strävar vi efter att utöka antalet miljömärkta produkter på våra hotell.

Green Globe

Vissa av våra hotell satsar på märkning med den internationella symbolen Green Globe – ett välkänt och pålitligt märke.

EU Organic

EUs officiella märkning av ekologisk mat, hittar du bland annat på våra frukostbufféer.

Debio

I Norge samarbetar Scandic med Debio vars mål är att säkra den ekologiska maten i landet. Scandics frukost i Norge är certifierad av Debio.

Luomu

Finland samarbetar vi med Luomu. Organisationens främsta mål är att marknadsföra ekologiska varor som en del av den finska matkulturen.

KRAV

KRAV bildades i Sverige 1985 för att skapa en trovärdig märkning av ekologiska livsmedel. KRAV drivs som en ekonomisk förening där Scandic är medlem. KRAV-märket står för: Bra miljö, god djuromsorg och god hälsa. Frukosten på svenska Scandic är KRAV-märkt sedan 2001. Scandic har också varit engagerad som rådgivare vid kriterieutveckling.

Dansk Ø-Mærke, Statskontrolleret Ø kologisk

På danska Scandic ser du Ø-märkning av ekologiska mat- och dryckesvaror. Den infördes 1989 och garanterar att produkten godkänts av danska myndigheter. Organisationen jobbar med hela kedjan från tillverkning till konsumtion.

WWF

För oss är det viktigt att hitta balansen i jordens resurser. Därför följer vi alltid WWFs riktlinjer för hållbart fiske. Vi deltar också varje år i WWFs manifestation Earth Hour för att visa allvaret i klimatfrågan.

Fairtrade

Fairtrade-märket är en etisk och social märkning för mänskliga rättigheter. Genom att köpa produkter med Fairtrade-märket främjas demokrati och giftfritt odlande samt att barnarbete och diskriminering motverkas. Vi serverar bara Fairtrademärkt kaffe på våra hotell i Finland, Norge, Tyskland och Sverige varje år.

UTZ Good Origin

UTZ garanterar att kaffet odlats med socialt och miljömässigt ansvar, kaffet kan alltid härledas till land och odlare. Allt kaffe vi serverar i Danmark är UTZ- certifierat.

Lazarushjälpen

Tack vare samarbetet med Lazarushjälpen får många barn i socialt svåra situationer i alla fall en julklapp. Samarbetet finns idag på många orter i Sverige.

Retoy

Retoy är en svensk organisation som arrangerar leksaksbytardagar och lekdagar med fokus på barns rättigheter. När de besöker Malmö, Göteborg och Stockholm brukar vi hjälpa till med övernattningen.

Rädda Barnen

Vid katastrofer i världen brukar vi skänka ett bidrag till Rädda Barnen och också ta hjälp av våra medarbetare och gäster att samla in pengar.

Scandic i samhället

Vi engagerar oss i lokalsamhället runt varje hotell i varje land. Tillsammans med våra viktiga samarbetspartners, i form av företag, organisationer och eldsjälar i vår närhet, arbetar vi med att skapa ett gott samhälle.

Bidrag till hållbara inititativ

Under åren har vi stöttat olika spännande och viktiga initiativ inom hållbarhet. Bland annat:

  • Polyteknisk Forening - Ingenjörsstudenter från Danish Technical University (Danska tekniska universitetet) testar sina uppfinningar och praktiska hållbarhetslösningar på Roskilde-festivalen.
  • Quick Response - Journalister som uppdagar, diskuterar och utbildar kring diskriminering i media.
  • Miljöresurs Linné - Tävling mellan restaurangskolor i miljöanpassad matlagning.
  • Copenhagen Business School - Utbildar 18000 studenter till hållbarhetsambassadörer med fokus på affärsmöjligheter.
  • Sparrevikens lägergård KFUK-KFUM - Dagläger för barn med invandrarbakgrund, där de kan njuta av friluftsliv tillsammans med andra barn.
  • KFUM Umeå - 15 dagar med avkoppling, sommarjobb och skola på landet för ensamkommande flyktingbarn.
  • Consumentor/Shopgun - Information om konsumtionsvarors etiska, miljömässiga och hälsomässiga påverkan, distribuerat via Internet och mobiltelefoner.
  • Rättviseförmedlingen - Rättviseförmedlingen hjälper företag och organisationer att hitta de speciella personerna som de inte kan hitta själva, för rekrytering, föreläsning et c.