Tillbaka till hotellets startsida

Parkering

Här hittar du information om var du kan parkera när du besöker oss.

Garage (The Reef)

 • Parkeringsplats kan bokas i förväg: Nej
 • Antal parkeringsplatser: 28
 • Avstånd till hotellet: 0 m
 • Adress: Toldbodgade
 • Prisintervall:
  125 - 150 DKK
Vardagspriser
Pris per timme 125 DKK
Pris per dag 125 DKK
Pris per natt 125 DKK
Pris per dygn 125 DKK
Helgpriser
Pris per timme 125 DKK
Pris per dag 125 DKK
Pris per natt 125 DKK
Pris per dygn 125 DKK

Utomhusparkering (The Reef)

 • Parkeringsplats kan bokas i förväg: Nej
 • Antal parkeringsplatser: 60
 • Avstånd till hotellet: 0 m
 • Prisintervall:
  75 - 150 DKK
Vardagspriser
Pris per dag 75 DKK
Pris per natt 75 DKK
Pris per dygn 75 DKK
Helgpriser
Pris per dag 125 DKK
Pris per natt 125 DKK
Pris per dygn 125 DKK