Tillbaka till hotellets startsida

Parkering

Här hittar du information om var du kan parkera när du besöker oss.

Garage (The Reef)

 • Parkeringsplats kan bokas i förväg: Nej
 • Antal parkeringsplatser: 28
 • Avstånd till hotellet: 0 m
 • Adress: Toldbodgade
 • Prisintervall:
  115 - 150 DKK
Vardagspriser
Pris per timme 115 DKK
Pris per dag 115 DKK
Pris per natt 115 DKK
Pris per dygn 115 DKK
Helgpriser
Pris per timme 115 DKK
Pris per dag 115 DKK
Pris per natt 115 DKK
Pris per dygn 115 DKK

Utomhusparkering (The Reef)

 • Parkeringsplats kan bokas i förväg: Nej
 • Antal parkeringsplatser: 60
 • Avstånd till hotellet: 0 m
 • Prisintervall:
  65 - 150 DKK
Vardagspriser
Pris per dag 65 DKK
Pris per natt 65 DKK
Pris per dygn 65 DKK
Helgpriser
Pris per dag 115 DKK
Pris per natt 115 DKK
Pris per dygn 115 DKK