Tillbaka till hotellets startsida

Parkering

Här hittar du information om var du kan parkera när du besöker oss.

Garage (The Reef)

 • Parkeringsplats kan bokas i förväg: Nej
 • Antal parkeringsplatser: 28
 • Avstånd till hotellet: 0
 • Adress: Toldbodgade
 • Prisintervall:
  95 - 150 DKK
Vardagspriser
Pris per timme 95 DKK
Pris per dag 95 DKK
Pris per natt 95 DKK
Pris per dygn 95 DKK
Helgpriser
Pris per timme 95 DKK
Pris per dag 95 DKK
Pris per natt 95 DKK
Pris per dygn 95 DKK

Utomhusparkering (The Reef)

 • Parkeringsplats kan bokas i förväg: Nej
 • Antal parkeringsplatser: 60
 • Avstånd till hotellet: 0
 • Prisintervall:
  50 - 150 DKK
Vardagspriser
Pris per dag 50 DKK
Pris per natt 50 DKK
Pris per dygn 50 DKK
Helgpriser
Pris per dag 50 DKK
Pris per natt 50 DKK
Pris per dygn 50 DKK