Hotell med mobil lyft

Som en del i vårt arbete att göra våra hotell tillgängliga för alla, erbjuder vi nu mobila lyftar för gäster med funktionshinder på vissa hotell.En mobil lyft är ett hjälpmedel som underlättar för rullstolsanvändare att röra sig mellan sängen och en rullstol. Mobila lyftar finns tillgängliga på 28 hotell i de nordiska länderna. Du kan enkelt se på kartan var det finns mobila lyftar.