svenskarnas sommarplaner

I början av maj gjorde vi en stor undersökning bland våra Scandic Friends-medlemmar där vi frågade hur man planerar sin sommar. Responsen var överväldigande och vi tog emot svar från över 41 000 hotellfantaster. Så här funderar svenskarna över sommarens resor!restankar inför sommaren

  • Följer myndigheternas rekommendationer

   Av alla tillfrågade svarade 60 procent att man hoppas på att snart kunna boka någon form av semester, men det är då beroende på myndigheterna och deras riktlinjer. 25 procent uppger dock att de redan bestämt sig för att det blir någon form av sommarresa, oavsett. Endast knappa 3 procent hoppas på en sommarsemester utomlands. 13 procent planerar istället för en sommar på hemmaplan utan byta miljö.
  • Inväntar rätt bokningsläge

   Om man tittar på konkreta bokningar inför sommarresan har knappa 9 procent redan hunnit boka sin resa eller vistelse. 26 procent planerar för att boka under juni vilket kan tänkas hänga ihop med Utrikesdepartementets avrådan kring resor utomlands som var satta till den 15 juni men nu utökats till den 15 juli, samt Folkhälsomyndighetens restriktioner kring nationella resor. 21 procent planerar istället att boka in sin resa under juli. Bara 6 procent planerar att boka in sin resa under maj. 
  • Natur, sol och bad står högst på önskelistan

   Undersökningen tittar även på typ av upplevelse som svenskarna ser fram emot. Mest lockar naturupplevelser, 49 procent, medan 48 procent längtar efter sol och bad. Då fler val kunde väljas uppger 46 procent att de ser fram emot hotellupplevelser. 30 procent ser fram emot sightseeing och kulturupplevelser i storstäder, 30 procent vill hälsa på släkt och vänner och 29 procent vill ägna sig åt cykling, klättring, golf eller annan utomhusaktivitet.
  • Hotellvistelser lockar

   På frågan var man planerar att övernatta om det inte är hemma, där flera svar kunde väljas, uppger hela 81 procent hotell. 22 procent planerar för övernattning i egen stuga eller fritidshus, knappa 25 procent planerar för att hyra eller låna stuga eller fritidshus och 23 procent kommer checka in hos släkt och vänner. 18 procent ser fram emot en mer naturnära övernattning – i tält, husvagn eller husbil. 
  • Familj och släkt är det käraste resesällskapet

   Tittar man vidare på vem svensken väljer att resa med så berättar 38 procent att man planerar sin semester tillsammans med familj eller släkt där barn under 13 år ingår. Medan 54 procent väljer familj och släkt med äldre eller inga barn. 16 procent kommer resa tillsammans med vänner, medan 8 procent planerar en sommarresa helt utan sällskap.
  • Bilen, det mest populära färdsättet i sommar

   När det kommer till färdsätt, även det en flervalsfråga, väljer hela 94 procent bilen för att ta sig fram under semestern. 19 procent planerar att ta tåget och 7 procent kommer använda båt. Endast 6 procent kommer ta flyget och här skiljer det sig naturligt åt mellan regionerna i landet. Medan endast 5 procent i Västra Sverige planerar att flyga svarar hela 15 procent av medlemmarna i Norra Norrland att de kommer att flyga.  Hur man använder sig av bilen som färdsätt skiljer sig inte särskilt åt över landet däremot. 

  Undersökningen pågick mellan 1-10 maj 2020.