Allmänna tävlingsvillkor

Vänligen läs igenom de allmänna tävlingsvillkoren nedan innan du skickar in ditt tävlingsbidrag.Tävlingsvillkor 

 1. Genom att acceptera tävlingsvillkoren godkänner du att de uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort att publiceras på vår webb och i våra sociala kanaler. Efter avslutad tävling och när priserna har delats ut till vinnarna kommer personuppgifter som samlats in om de tävlande att raderas.

 2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.

 3. Ansvarig för tävlingen är: Scandic Hotels AB, Sveavägen 167, 113 46 Stockholm.

 4. För att tävla behöver du berätta din historia. De som har skrivit den bästa historien vinner. Det är på den tävlandes eget ansvar att det inlämnade bidraget inte står i strid med tillämplig lagstiftning och/eller inte innefattar rättigheter tillhörande annan part.

 5. Tävlingen är öppen från 2019-09-23 till 2019-10-27.

 6. Priset i tävlingen består av en weekend fredag till söndag (två nätter) för två personer i ett dubbelrum på ett Scandichotell.

 7. Tävlingen är inte öppen för anställda på Scandic eller hos något företag inblandat i tävlingen. Scandic förebehåller sig rätten att inte utfärda något pris (och att välja ut en annan vinnare) om Scandic får vetskap om eller på sannolika grunder anser att en vinnare inte är kvalificerad att delta i tävlingen.

 8. Scandic tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Scandic. Scandic tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling.

 9. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Scandics beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.

 10. Vid misstanke om fusk i något avseende äger Scandic rätt att diskvalificera bidrag. Detta liksom övriga beslut av tävlingsjuryn kan inte överklagas.

 11. Vinnarna utses av en jury bestående av representanter från Scandics marknadsavdelning. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

 12. Vinnare kommer att utses varje vecka. Vinnaren kommer att kontaktas via telefon, brev eller e-post. Scandic kommer att försöka nå vinnaren under 5 arbetsdagar. Om inte vinnaren gått att nå äger Scandic rätt att utse en ny vinnare i tävlingen. Vinnaren kommer också att med för- och efternamn samt ort publiceras i Scandics sociala kanaler samt i våra nyhetsbrev. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot andra varor. 

 13. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Scandic. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Scandic får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Scandics normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

 14. Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Scandic förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.