Tillbaka till hotellets startsida

Parkering

Här hittar du information om var du kan parkera när du besöker oss.

Avgiftsbelagd parkering på hela hotellområdet med Parkster som leverantör.

Gäller mellan 1 oktober 2022 - 30 april 2023:

  • Öppen P-plats 2kr/h, 20 kr/dygn
  • Handikapp Öppen P-plats 2kr/h, 20 kr/dygn
  • Carport P-plats 2kr/h, 20 kr/dygn
  • Carport El-plats 2kr/h, 20 kr/dygn
  • Carport Handikapp 2kr/h, 20 kr/dygn

Utomhusparkering

  • Antal laddningsstationer för elbilar: 4
  • Laddningskostnader finns hos laddoperatören.
  • Parkeringsplats kan bokas i förväg: Nej
  • Antal parkeringsplatser: 96
  • Avstånd till hotellet: 0 m