Tillbaka till hotellets startsida

Parkering

Här hittar du information om var du kan parkera när du besöker oss.

Garage (Parking, external garage below hotel)

  • Parkeringsplats kan bokas i förväg: Nej
  • Antal parkeringsplatser: 30
  • Antal laddningsstationer för elbilar: 0
  • Avstånd till hotellet: 0
  • Adress: Kjeld Stubs gate
  • Prisintervall:
    70 - 325 NOK
Vardagspriser
Pris per timme 70 NOK
Pris per dag 325 NOK
Pris per natt 325 NOK
Pris per dygn 325 NOK
Helgpriser
Pris per timme 70 NOK
Pris per dag 325 NOK
Pris per natt 325 NOK
Pris per dygn 325 NOK