Säkerhet - det handlar om att vara förberedd

På Scandic sätter vi alltid säkerheten i första rummet. Vi är förberedda om nödläge skulle uppstå och det finns defibrillatorer på alla våra hotell. Bland våra medarbetare på hotellen finns det minst en person som har utbildats i hjärt- och lungräddning (HLR). Utrymningsvägar och brandsläckningsutrustningarna kontrolleras dagligen och våra arbetslag genomgår fortlöpande utbildningar inom området.Att vara förberedd är att vara säker

”Gästernas och medarbetarnas säkerhet får aldrig äventyras” Säkerhet på Scandic och säkerhetspolicy

Våra hotell ska vara en säker plats att bo och mötas på. Det handlar om att vara förberedd och veta hur man ska reagera i händelse av en nödsituation. Vi eftersträvar att göra miljön avslappnad och säker. Att vi alltid tänker på säkerheten och att den är en naturlig del av vårt dagliga arbete är inte nödvändigtvis något som syns utåt. Men om en nödsituation skulle uppstå kan du känna dig trygg i vetskapen om att vi kommer att ta väl hand om våra gäster.

 • Varje dag kontrollerar vi evakueringsvägarna och att brandsläckningsutrustningarna fungerar som de ska.
 • Förutom de krav som lagen ställer har vi även en vittomspännande kontrollista för säkerhet som alla medarbetare känner till och tar ansvar för.
 • Det finns alltid minst en medarbetare på hotellet som har genomgått utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR).
 • Det finns defibrillatorer på alla våra hotell och medarbetare som vet hur man använder dem.
 • Alla som arbetar på hotellet deltar i regelbundna brand- och evakueringsövningar minst två gånger per år.
 • Varje hotell har sig egen krisgrupp och de genomgår konceptuella utbildningar två gånger per år.
 • Alla våra medarbetare är utbildade i säkerhetsarbete och erhåller fortlöpande vidareutbildningar. Och vi har implementerat ett brett och omfattande säkerhetsprogram. Detta program inkluderar bland annat e-Learning-kurser i brandlarm, evakueringar, hot, första hjälpen och krissituationer.
 • Vi är ständigt vaksamma och använder sunt förnuft för att upptäcka saker som verkar misstänksamma.

Scandic i Sverige är anslutet till Safehotels

Scandic i Sverige har påbörjat certifiering av Safehotels hotellsäkerhetsstandard, en världsledande standard för säkerhet och trygghet på hotell. 50 av 89 svenska hotell har redan certifierats och under sommaren 2024 förväntas samtliga svenska hotell vara anslutna.

Utöver Scandics inarbetade säkerhets- och trygghetsskapande arbete som ligger till grund för certifieringen, genomförs även en extern granskning på varje hotell av ledande internationella säkerhetsexperter från Safehotels. För att bli certifierad måste respektive hotell uppfylla strikta säkerhetskrav, exempelvis att:

 • hotellet har etablerade säkerhetsrutiner samt implementerade krisplaner
 • all personal är säkerhetsutbildad, inklusive utbildning i första hjälpen, brandsäkerhet och allmän säkerhetsmedvetenhet
 • all säkerhetsutrustning har kontrollerats, är väl underhållna och fungerande
 • hotellfastigheten uppfyller certifieringens grundsäkerhetskrav