Kompletterande reseförsäkring

När du betalar minst 75 procent av din resa med ditt Scandic Friends Mastercard ingår en kompletterande reseförsäkring med avbeställningsskydd.scandic friends mastercard hjälper dig på resan

Försäkringen kan ge dig ersättning om:

  • Du måste avboka resan - Avbeställningsskydd som kan ge dig upp till 15 000 kr per försäkrad (högst 45 000 kr per kort och försäkringsfall) mot uppvisande av kvitto och läkarintyg.
  • Ankomstförsening - Efter 6 timmar får du 700 kr i schablonersättning per försäkrad, högst 2 800 kr per kort.
  • Ditt bagage är försenat - Efter mer än 6 timmar får du 1 000 kr (högst 4 000 kr per kort och försäkringsfall), mer än 48 timmar får du ytterligare 2 000 kr (högst 8 000 kr per kort och försäkringsfall).

Skador som har skett efter den 1a december 2019

Från och med den 1 december byter vi försäkringsgivare. Reseförsäkringen som ingår i ditt kort fortsätter att gälla oförändrat. Alla skador från och med den 1 december ska anmälas till Moderna Försäkringar.

Skador som har skett innan den 1a december 2019