Vatten -vår viktigaste resurs

Vattnet är en av jordens viktigaste resurser och vi på Scandic måste ta vårt ansvar för att inte slösa och för att hålla vårt vatten rent. Det är viktigt att du som gäst får en skön upplevelse samtidigt som naturen mår bra.Rent vatten utan slöseri

På Scandic gör vi en hel del för att inte slösa på vatten och för att inte smutsa ned vattnet onödigt mycket:

  • Snålspolande toaletter
  • Speciella duschmunstycken
  • Handfat med sensor på kranen
  • Effektiva tvättmaskiner och diskmaskiner. Många av våra diskmaskiner återanvänder till exempel det sista sköljvattnet till förskölj av nästa disk.
  • Automatisk dosering av städkemikalier för att inte använda en enda droppe i onödan
  • 90 % av våra städ-, disk- och tvättkemikalier är miljömärkta
  • Helt kemfria städmetoder med ånga och mikrofibertrasor
  • Genom att inte städa rum som egentligen inte behöver städas kommer vi att spara upp till 10 miljoner liter vatten. Per år!

Kuriosa om vårt vatten 

  • sedan år 1996 har vi mätt vattenförbrukningen på alla våra hotell, en gång per månad. Vid starten av mätningarna använde varje gäst 240 liter vatten per dygn. Idag är siffran nere under 200 liter vatten per dygn, lägre än vad som krävs för att vi ska få märka våra hotell med miljömärket Svanen.
  • förr transporterade vi nästan fyra miljoner flaskor vatten till våra hotell. Per år! Det är förstås ohållbart. Därför satsar vi nu på det bästa vattnet som finns. Vårt eget vatten från tappar som kyler, kolsyrar och filtrerar så att värdefulla mineraler och salter finns kvar. Därmed minskar de fossila koldioxidutsläppen med 160 ton per år, beräknat på vår tidigare försäljningsvolym.