Bekräftelsesida - feedback

Tack! Vi uppskattar verkligen att du tagit dig tid att ge oss feedback om vår hemsida för att vi ska kunna förbättra oss ytterligare.

Vi tittar igenom dina kommentarer och behåller dem för framtida referens.
Vid akuta ärenden om bokning eller andra frågor, ring vår kundtjänst på +46 8 517 517 00

Med vänliga hälsningar,
Scandic