Ordningsregler

Scandic prioriterar alltid trygg- och säkerhet för gäster och medarbetare.I följande ordningsregler framgår ett antal regler som du som gäst behöver förhålla dig till. Det är inte en fullständig förteckning, utan Scandic kan även vid andra tillfällen komma att vidta olika åtgärder av säkerhetsskäl.

 • Vi kommer att kräva att du identifierar dig vid ankomst, ta med giltig legitimation. För dig som inte är folkbokförd i Sverige, krävs det även att du enligt lag fyller i ett registreringskort.
 • Bete dig med respekt och visa hänsyn för hotellets medarbetare, andra gäster och personer som vistas på hotellet. Hot, trakasserier och diskriminering är inte tillåtet.
 • Vi polisanmäler alla brott som förekommer på våra hotell.
 • Vi har rätt att neka och avvisa dig som är överförfriskad från hotellets restaurang och bar eller andra allmänna utrymmer där alkoholservering sker.
 • Medhavd alkohol får enbart förtäras på ditt hotellrum, och ej i andra delar av hotellet.
 • Det är inte tillåtet att röka på rummet eller i hotellets andra lokaler, ej heller vid hotellets entréer enligt lag. Detta gäller cigaretter, vapes eller liknande. Vid otillåten rökning debiterar vi 2500 kr.
 • Det är inte tillåtet att bruka lustgas på våra hotell.
 • Det är inte tillåtet att ta med personer som inte är gäster på hotellet efter kl 22.00 till rummet. Övrig tid ska personer som vill följa med upp till ett rum registreras i receptionen innan ankomst.
 • Det är inte tillåtet att ta med vapen till hotellet. Om du har jaktlicens och behöver ta med ditt vapen, ta kontakt med receptionen på förhand.
 • Du får bara lämna avfall som är normalt för ett hotellbesök, s.k. hushållsavfall. Det är inte tillåtet att lämna skrymmande och farligt avfall t.ex. gastuber och större batterier på hotellet. Vi förbehåller oss rätten att debitera 1000 kr vid lämnande av skrymmande/farligt avfall.
 • Om rummet lämnas i ett skick som kräver sanering eller extra städning förbehåller vi oss rätten att debitera 2500 kr, eller det högre belopp som saneringen kostar.
 • Håll en normal ljudnivå på rummet. Efter kl. 22 ska det vara tyst på rummen och i korridoren så att du inte stör andra gäster.
 • Kameraövervakning förekommer på vissa av våra hotell. Mer information finns på respektive hotell och på vår hemsida.
 • Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att ladda så som hoverboards, elcyklar, sparkcyklar, drönare eller andra större laddningsbara produkter på våra hotell.
 • På grund av brandrisk får du inte lämna ett kort i strömbrytaren vid dörren när du lämnar rummet.
 • På grund av brandrisk ska du alltid dra ut samtliga kontakter till dina privata tillhörigheter (mobilladdare, datorladdare etc.) när du lämnar rummet. Om vi vid städning eller vid vår dagliga ”room check” märker att kontakter inte har dragits ur har vi rätt att dra ut dessa.
 • Det är förbjudet att täcka över, ta bort eller på annat sätt inaktivera rökdetektorer på rummet. En debitering på 2500 kr tas ut om detta inte följs.
 • Om du orsakar falskt brandlarm med avsikt eller av oaktsamhet, och räddningstjänst rycker ut, kommer hotellet debitera dig utryckningskostnaden.
 • Det är inte tillåtet att folkbokföra sig på våra hotell.
 • Av säkerhetsskäl så tar vi inte emot försändelser såsom brev eller paket till gäster på våra hotell.
 • Det är inte tillåtet att använda vårt nätverk för olagliga aktiviteter eller på annat sätt äventyra IT-säkerheten i våra system.
 • Det är inte tillåtet att ladda elbil eller andra elfordon på andra platser än de som är särskilt utmärkta på eller runt hotellet.
 • Det är inte tillåtet att använda levande ljus, elektriska spisar, gasolkök eller liknande på våra hotellrum.

Påföljder

Har du som gäst uppträtt på ett vis som står i strid med dessa ordningsregler, inte kunnat erlägga full betalning för ditt boende på hotellet eller orsakat skador förbehåller hotellet sig rätten att neka fortsatt eller framtida boende på hotellet och på Scandics övriga hotell.

Debitering/kostnader

Du som gäst, eller den person som står som garant för rummet, är ansvarig för de eventuella kostnader och/eller skador som orsakats hotellet eller tredje part i samband med vistelsen. Du är skyldig att ersätta det lösöre som gått sönder eller olovligt förts bort från hotellrummet eller hotellfastighetens övriga utrymmen.