Gällande utvecklingen av coronaviruset Covid-19

Scandic bevakar händelseförloppet och utvecklingen av Coronaviruset Covid-19 och följer de riktlinjer som ges av lokala hälsovårdsmyndigheter i de länder där vi driver våra verksamheter. Vår högsta prioritet är våra gästers och medarbetares hälsa och välbefinnande.

Vi agerar i enlighet med upprättade rutiner som gäller i händelse av upptäckt av Covid-19 på något av våra hotell och våra medarbetare är utbildade i att hantera situationer som uppstår.

avbokningsregler

 • Om du har gjort en bokning med flexibel om- och avbokning kan du ändra och avboka din vistelse fram till kl 18:00 lokal tid på ankomstdagen.
 • Om du har gjort en förskottsbetalad bokning kan den normalt inte om- eller avbokas, men under rådande omständigheter kan du nu ändra din förbetalda bokning om du gjort den senast den 27 mars och din vistelse kommer inträffa senast 30 april 2020. Du kan ändra bokningen till ett framtida datum till och med 30 april 2021. Om priset för din nya bokning är högre, så betalar du mellanskillnaden vid incheckning. Ombokning som resulterar i ett lägre pris än redan betalat kommer ej ersättas. Om du väljer att avboka återbetalas inte din bokning. Kontakta hotellet för att boka om.
 • Om du vill avboka din vistelse gäller våra ordinarie bokningsvillkor
 • Om du bokat din hotellövernattning någon annanstans än via Scandics app, Scandics webbsidor scandichotels.se/.no/.dk/.com/.de/.fi, våra hotell eller vår centralbokning måste du vända dig direkt till den aktören för att få information om vilka regler som gäller din bokning.
 • Om du gjort en grupp- eller konferensbokning gäller vanliga om- och avbokningsregler. Vid övriga frågor kontakta hotellet.

Tillfällig förändring i vårt materbjudande

På grund av rådande omständigheter ändrar vi tillfälligt vårt erbjudande vad gäller mat och dryck på våra svenska hotell. 

 • Hotellets frukostbuffé ersätts med individuellt paketerad frukost
 • Vi har tillfälligt anpassat vårt restaurangerbjudande på hotellet. Ett begränsat utbud av mat och dryck erbjuds i vår shop.   
 • Fika i samband med konferenser serveras i mötesrummet och lunchbuffén ersätts med tallriksservering

Our handling of guest safety in light of covid-19 

We are continuously monitoring the development of Covid-19 around the world and the countries where Scandic operate our hotels and business. Our number one priority is the well-being, health and safety of our guest and team members. In order to secure just that, we have set-up procedures, plans and routines in place. You can always find the latest updates on this page.

Cancellations Swedish hotels:

 • If your booking is not prepaid, it can be changed or cancelled until 18:00 local time on the day of arrival
 • If your booking is prepaid, it is non-refundable and cannot be changed or cancellation. However, due to the situation with Covid-19 exceptions can be made: If your prepaid booking was made up to and including March 27, 2020 and your stay will occur before and up to April 30, 2020 you may change your booking to a future date up and until April 30, 2021. If new dates results in a higher price than already paid, the difference is paid at check in at the hotel. Rebooking that results in a lower price than already paid will not be reimbursed. Contact the hotel to re-book your stay.
 • If you want to cancel your stay our ordinary cancellation policy applies
 • If you booked your hotel stay anywhere else than via Scandics app, Scandics website scandichotels.se/.no/.dk/.com/.de/.fi, our hotels or our central reservation, please contact the distributor for information regarding your booking.
 • In relation to meetings, conferences and events, our ordinary terms and conditions applies. Contact the hotel for information.

Changed food offering at Swedish hotels:

Due to the current circumstances, we have temporarily adapted our restaurant offer at the hotel. A limited range of food and beverage is available in our shop. We also serve our breakfast individually packaged.