Boka möte

Fem tips för bättre teambuilding-dagar

Vill du vässa din planering för att skapa bättre teambuilding-dagar? Börja med att hitta ett bra svar på ert ”Varför”, så har du redan kommit en bra bit på vägen för att lyckas. Eller så kan du helt enkelt fråga en av våra experter på engagerande teambuilding-dagar – vår HR manager, Benedikte Böttger. Hon har fem goda råd om hur man skapar ännu bättre teambuilding-dagar. Du kan läsa dem här:

  • Skapa rätt stämning: Du kanske redan vet att en stark inledning är avgörande för att fånga dina kollegors uppmärksamhet under en teambuilding-dag. Först är det dags att skapa rätt stämning för dagen. En bra inledning hänger även på de förberedelser som görs innan allt sätter igång: Se till att belysningen är behaglig, musiken är relevant (och varken för hög eller låg), och kontrollera att all AV-utrustning fungerar som den ska. När allt är installerat, kontrollerat och klart är det dags att öppna dörrarna och välkomna alla deltagare. Då kommer det att vara din entusiasm som fångar deras intresse under mötet, i stället för din nervositet på grund av tekniska problem i början av dagen.
  • Skapa energi: Det kanske låter simpelt, men det är fortfarande ett av de viktigaste tipsen som finns. Se till att du utstrålar den energi som du vill att dina kollegor ska känna under teambuilding-dagen. Om du inte känner den energin själv kan du vara säker på att dina kollegor inte heller kommer att göra det.
  • Använd ert ”Varför”: Budskapet bakom er teambuilding-dag – eller ert ”Varför” – ska alltid vara den röda tråden när du planerar och anordnar en teambuilding-dag. Vilket budskap passar perfekt för den här teambuilding-dagen? Se till att du har budskapet tydligt formulerat i huvudet när du sätter igång med planeringen. Du måste kunna förmedla ett tydligt budskap till alla som är med på dagen, så att de verkligen förstår syftet med att vara där.
  • Alla förbereder sig: Det är inte bara du som behöver avsätta lite tid för att förbereda dig inför en teambuilding-dag. Se till att deltagarna också har investerad tid i dagen i förväg. Be dem att också vara förberedda – ni har arbete att uträtta på teambuilding-dagen. Ämnena ska vara direkt kopplade till ert ”Varför” för teambuilding-dagen. Till exempel, ska dagen handla om samarbete? Be dina kollegor att fundera på hur de bäst kan bidra till ett bra samarbete på avdelningen/företaget.
  • Variation är nyckeln: Inget team består av helt identiska människor. Så dina kollegor förväntar sig inte heller helt identiska möten. Det är viktigt att ha roligt när du planerar din teambuilding-dag. Vi är alla olika, och vi lär oss saker på olika sätt. Vissa av oss tar in ett budskap genom fysisk aktivitet, andra genom att titta på en video. Du kan använda dig av grupparbeten, reflektion eller rollspel. Skippa långa PowerPoint-presentationer och se till att ha variation när du arbetar med det innehåll du har skapat baserat på ditt ”Varför”. Under mötet, försäkra dig om att alla kan ta till sig budskapen i innehållet på ett sätt som passar dem.