Boka möte

Klimatberäknade menyer

Vi på Scandic är stolta att från och med 2020 kunna erbjuda klimatberäknade fest- och eventmenyer, där varje portions klimatpåverkan redovisas i relation till en daglig klimatbudget för mat.

Scandic jobbar sedan ett aktivt beslut i början av 90-talet med att driva och leda hållbarhetsutvecklingen i hotellbranschen. Som ett led i detta erbjuder vi från och med 2020 klimatberäknade fest- och eventmenyer, där varje portions klimatpåverkan redovisas i relation till en daglig klimatbudget för mat.

Klimatmärkningen ger dig som gäst en tydligare bild över varje maträtts påverkan och en möjlighet att göra ett aktivt val ur ett klimatperspektiv.

klimatsmart. Och delikat!

Recepten för event och fest har tagits fram av Scandics Culinary Team. Teamet utgörs av sju representanter under ledning av Scandic Sveriges kökschef Pontus Wellén. Deltagarna representerar olika hotell och regioner i Sverige, och de utmärker sig alla på särskilda sätt inom kreativitet och hållbarhet i köket. Klimatberäkningen av recepten har i sin tur gjorts av Orkla Foods Sverige.

Scandics klimatberäknade menyer finns på samtliga hotell i Sverige från och med februari 2020.

   

Så fungerar klimatmärkningen

  • Klimatpåverkan räknas som utsläpp av växthusgaser och utrycks i koldioxid-ekvivalenter (CO2e).
  • En halvering av klimatpåverkan genom ändrade matvanor är i linje med vad breda vetenskapliga studier säger och är nödvändigt för att bidra till FN:s klimatmål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.
  • I Sverige ligger vår klimatpåverkan från mat i dag på i snitt 5,5 kg CO2e per person och dag och en halvering innebär 2,7 kg CO2e per dag och person. Detta är vår dagliga ”klimatbudget”.
  • Klimatpåverkan för recepten i Orkla Foods Sveriges receptbank har beräknas med hjälp av RISE klimatdatabas för livsmedel, branschdata för transporter och data från producenter och Orklas fabriker.
  • Klimatmärkningen visar hur stor klimatpåverkan en portion av receptet har och hur stor andel av din dagliga ”klimatbudget” portionens klimatpåverkan motsvarar.
  • Ett lägre procenttal innebär alltså en lägre klimatpåverkan. En lunch bör exempelvis ligga på omkring 30% om man vill hålla sig inom sin dagliga klimatbudget.