Tillbaka till hotellets startsida

Parkering

Här hittar du information om parkering.

Garage (Parkhaus Macherei München)

  • Antal laddningsstationer för elbilar: 4
  • Laddningskostnader finns hos laddoperatören.
  • Parkeringsplats kan bokas i förväg: Nej
  • Antal parkeringsplatser: 80
  • Avstånd till hotellet: 10 m
  • Prisintervall:
    2,5 - 30 EUR
Vardagspriser
Pris per timme 2,5 EUR
Pris per dag 30 EUR
Pris per natt 30 EUR
Pris per dygn 30 EUR
Helgpriser
Pris per timme 2,5 EUR
Pris per dag 30 EUR
Pris per natt 30 EUR
Pris per dygn 30 EUR