Tillbaka till hotellets startsida

Parkering

Här hittar du information om var du kan parkera när du bor hos oss.

Hotellet har ingen parkering men du kan köra fram till hotellet på Lilla Nygatan mellan 06.00-11.00. Övrig tid finns en lastzon bakom taxistationen på Munkbroleden som den närmaste platsen du kan stanna till vid.

Det finns ytterst få gatuparkeringar kvar i Gamla Stan utöver några platser på Myntgatan vid slottet och ett fåtal på Skeppsbron. På Riddarholmen finns en utomhusparkering. För alla dessa alternativ gäller en avgift dygnet runt.

Ytterligare tips är P-hus Medborgarplatsen, nära t-banestationen Medborgarplatsen på Södermalm (två stationer från t-banestationen Gamla Stan.)

Kontakta oss i receptionen så förklarar vi för dig.