Tillbaka till hotellets startsida

Parkering

Här hittar du information om var du kan parkera när du besöker oss.

Garage (Scandic Winn)

  • Antal laddningsstationer för elbilar: 0
  • Parkeringsplats kan bokas i förväg: Nej
  • Antal parkeringsplatser: 30
  • Avstånd till hotellet: 0 m
  • Prisintervall:
    175 - 175 SEK
Vardagspriser
Pris per dygn 175 SEK
Helgpriser
Pris per dygn 175 SEK

Utomhusparkering (Allmän Stadsparkering)

  • Parkeringsplats kan bokas i förväg: Nej
  • Avstånd till hotellet: 20 m
Vardagspriser Priser från Priser till
Pris per timme 12 SEK 09:00 18:00
Pris per dygn 72 SEK
Helgpriser Priser från Priser till
Pris per timme 12 SEK 09:00 15:00
Pris per dygn 72 SEK