Tillbaka till hotellets startsida

Parkering

Här hittar du information om var du kan parkera när du besöker oss.

Parkeringsmöjligheter hos oss eller nära hotellet

Förboka din parkeringsplats på hotellet med hjälp av Pair

Boka parkeringsplats nära hotellet med hjälp av tjänsten/appen Aimo Park

Vi rekommenderar dig att parkera i P-hus Helsingborg C, zonkod 8715. Öppet alla dagar 00-24

 • Per påbörjad 15 min kostar 5 kr
 • 24 h kostar 240 kr
 • Max p-tid 5 dygn

Från parkeringen tar man bron över till Oceanhamnen, promenaden tar cirka 5 minuter.

Boka parkeringsplats med hjälp av parkeringsappen Parkster

Parkering med något längre till hotellet, cirka 10 minuters promenad.

 • Oceangatan zonkod 42,108. Öppet 00-24 men max p-tid är 24 tim. 5 kr /tim.
 • Sockerbruksgatan zonkod 42,116. Öppet 00-24 men max p-tid är 24 tim. 5 kr /tim.

Garage (Scandic Oceanhamnen)

 • Parkeringsplats kan bokas i förväg: Ja
 • Avstånd till hotellet: 0 m
 • Prisintervall:
  290 - 390 SEK

Utomhusparkering (Helsingborg Central)

 • Parkeringsplats kan bokas i förväg: Nej
 • Antal parkeringsplatser: 0
 • Avstånd till hotellet: 300 m