Tillbaka till hotellets startsida

Parkering

Här hittar du information om var du kan parkera när du bor hos oss.

Parkering på eller i närheten av hotellet

Förboka din parkeringsplats på hotellet via webbplatsen Pair

Förboka din parkeringsplats nära hotellet i P-hus Helsingborg C

Förboka din parkeringsplats nära hotellet med hjälp av Aimo Park-tjänsten/appen

P-hus Helsingborg C, zonkod 8715. Öppet varje dag 00.00–24.00
Avgift per påbörjade 15 minuter: 5 SEK
Avgift för 24 timmar: 240 SEK
Maximal parkeringsperiod: 5 dagar

Från parkeringen kan du promenera över bron till Oceanhamnen på cirka 5 minuter.

Förboka din parkeringsplats nära hotellet med hjälp av Parkster-parkeringsappen

Parkeringsplatser cirka 10 minuters promenad från hotellet:

  • Oceanstreet zonkod 42,108. Öppet 00.00–24.00 men maximal parkeringstid är 24 timmar, 5 kr/h.
  • Sugarbruksgatan zonkod 42,116. Öppet 00.00–24.00 men maximal parkeringstid är 24 timmar, 5 kr/h.

Flera parkeringsplatser i Oceanhamnen kan förbokas via AirPark-appen, som kan laddas ner via App Store eller Google Play. 

Utomhusparkering

  • Antal laddningsstationer för elbilar: 6
  • Laddningskostnader finns hos laddoperatören.
  • Parkeringsplats kan bokas i förväg: Nej
  • Antal parkeringsplatser: 240
  • Avstånd till hotellet: 5 m
  • Fri parkering