Tillbaka till hotellets startsida

Parkering

På de allra flesta av våra hotell finns det plats för din bil i antingen garage eller på utomhusparkeringar. Skulle vi inte ha det, så har vi många tips att ge dig på var du kan hitta en parkering så nära hotellet som möjligt.

Vi rekommenderar VossaPark parkeringshus eller Tinghusplassen, som erbjuder bäst kapacitet och ligger närmast hotellet.

Ungefärliga parkeringsavgifter för de flesta parkeringarna i Voss visas nedan.
Exakta avgifter anges på automaterna på plats.

  • 15 NOK per timme, max 3 timmar. 
  • 40 NOK per dag för särskilda parkeringsplatser.
  • På Tinghusplassen och Holbergsplassen kan du parkera hela dagen mellan kl. 09.00 och 17.00 måndag–fredag och mellan kl. 09.00 och 15.00 på lördagar. Du betalar då
    15 NOK per timme för hela perioden.
  • VossaPark, parkeringshus i centrum: 15 NOK per timme. 40 NOK per dag.
    Ingen tidsbegränsning.
  • Bane NOR, Voss tågstation: 60 NOK per dag. Kostnadsfritt på söndagar. Max 14 dagar.
  • Korttidsparkering för upphämtning och avlämning sker i ”kyss og køyr”-området på Evangervegen.

Observera att parkeringsplatserna har olika maxtider, och att dygnsbiljetter inte gäller på parkeringar/parkeringsplatser där maxtiden är 3 timmar. Vi rekommenderar EasyPark-appen för betalning på alla parkeringsplatser förutom i parkeringshuset.

Mer information finns på http://www.vossparkering.no/parkeringsplassar.htm