Tillbaka till hotellets startsida

Parkering

På de allra flesta av våra hotell finns det plats för din bil i antingen garage eller på utomhusparkeringar. Skulle vi inte ha det, så har vi många tips att ge dig på var du kan hitta en parkering så nära hotellet som möjligt.

Garage (Stasjonsgarasjen)

  • Antal laddningsstationer för elbilar: 15
  • Laddningskostnader finns hos laddoperatören.
  • Parkeringsplats kan bokas i förväg: Nej
  • Avstånd till hotellet: 0 m
  • Adress: Gurid Almenningens plass 1
Vardagspriser
Pris per timme 30 NOK
Pris per dygn 190 NOK
Helgpriser
Pris per timme 30 NOK
Pris per dygn 190 NOK

Utomhusparkering (Voss Stasjon)

  • Parkeringsplats kan bokas i förväg: Nej
  • Avstånd till hotellet: 100 m
Vardagspriser
Pris per dygn 80 NOK
Helgpriser
Pris per dygn 60 NOK