Tillbaka till hotellets startsida

Parkering

Här hittar du information om var du kan parkera när du besöker oss.

Garage (Scandic Solli)

 • Antal laddningsstationer för elbilar: 0
 • Parkeringsplats kan bokas i förväg: Nej
 • Antal parkeringsplatser: 13
 • Avstånd till hotellet: -1 m
 • Adress: On site
 • Prisintervall:
  150 - 225 NOK
Vardagspriser
Pris per dag 150 NOK
Pris per natt 225 NOK
Pris per dygn 225 NOK
Helgpriser
Pris per dag 150 NOK
Pris per natt 225 NOK
Pris per dygn 225 NOK

Utomhusparkering (Bakgården til Scandic Solli)

 • Parkeringsplats kan bokas i förväg: Nej
 • Antal parkeringsplatser: 6
 • Avstånd till hotellet: 50 m
 • Prisintervall:
  150 - 225 NOK
Vardagspriser
Pris per dag 150 NOK
Pris per natt 150 NOK
Pris per dygn 225 NOK
Helgpriser
Pris per dag 150 NOK
Pris per natt 150 NOK
Pris per dygn 225 NOK