Tillbaka till hotellets startsida

Parkering

Här hittar du information om var du kan parkera när du bor hos oss.

Garage (Garage)

  • Antal laddningsstationer för elbilar: 4
  • Laddningskostnader finns hos laddoperatören.
  • Parkeringsplats kan bokas i förväg: Nej
  • Antal parkeringsplatser: 19
  • Avstånd till hotellet: 0 m
  • Adress: Kalevankatu 2
Vardagspriser
Pris per timme 2,5 EUR
Pris per dygn 19 EUR
Helgpriser
Pris per dygn 19 EUR

Utomhusparkering (Outdoor parking)

  • Parkeringsplats kan bokas i förväg: Nej
  • Antal parkeringsplatser: 80
  • Avstånd till hotellet: 0 m
Vardagspriser
Pris per timme 1,5 EUR
Pris per dag 8 EUR
Pris per dygn 12 EUR
Helgpriser
Pris per timme 1,5 EUR
Pris per dag 8 EUR
Pris per dygn 12 EUR