Beställ ett nytt Scandic Friends-kort

Har du förlorat ditt medlemskort? Inga bekymmer, du kan beställa ett nytt här!

Det tar ungefär tre veckor innan du får det nya kortet. Om du bor hos oss under tiden uppger du bara ditt medlemsnummer för att få de förmåner och poäng som du har rätt till som Scandic Friends-medlem.

Observera att vi inte har något medlemskort för vår första nivå 1st floor. Du får ändå dina förmåner och poäng som du har rätt till om du uppger att du är medlem i Scandic Friends och har ditt medlemsnummer till hands. När du bott 5 nätter inom en 12-månadersperiod blir du uppgraderad till 2nd floor och får ett medlemskort i brevlådan.

Känner du inte till ditt medlemsnummer kan du hitta det i våra nyhetsbrev eller genom att kontakta medlemsservice på memberse@scandichotels.com eller 08-517 517 00.