Växtbaserat matutbud

Nu slutar alla Scandichotell i Sverige servera nötkött på lunchen. I och med det sänker vi inköp av nötkött med hela 177 ton per år. Ett gigantiskt kliv mot att nå våra hållbarhetsmål!ETT HÅLLBART MATERBJUDANDE 

I takt med den ökade efterfrågan på ett växtbaserat matutbud väljer Scandic nu att slopa nötkött från samtliga lunch- och konferensbufféer samt hotellens minishop. Beslutet innefattar alla Scandics 90 hotell i Sverige och implementerades under januari 2022.

  • Inköp av nötkött sänks med 177 ton per år, eller 1 100 000 portioner nötkött, vilket motsvarar 5486 ton CO2e-utsläpp*
  • Scandic minskar totalt sin nötköttskonsumtion med 54 %
  • Antalet ton nötkött kommer till viss del att ersättas med väsentligt mer hållbara livsmedel, exempelvis MSC-märkt fisk, svenskt fläskkött och växtbaserade råvaror.

Klimatvänliga alternativ

  • Vi tänker hållbarhet i hela processen, från inköp av råvaror till att rätten serveras på tallriken
  • Vi vill uppmuntra våra gäster att välja en mer hållbar maträtt genom att erbjuda alternativ.
  • Redan idag kommer 55 % av varje kilo serverad mat från växtriket. Under 2025 är målet att 60 % ska vara växtbaserat.

 

*Livsmedelsverket: Nötkött på den svenska marknaden orsakar 23–39 kg koldioxidekvivalenter /kg kött. Koldioxidekvivalenter är ett mått som används när man vill jämföra och summera klimatpåverkan från utsläpp av olika växthusgaser. Detta behöver man eftersom olika växthusgaser har olika stark påverkan på klimatet. Scandic Sveriges genomsnitt är 31 kg CO2e-utsläpp per kg nötkött.