Regler och villkor för sveriges bästa sjusovare

Vad roligt att du vill vara med i vårt Sömnmästerskap! Innan du bokar ditt Sjusovarrum är det viktigt att du tar del av villkor och regler för att vara med i tävlingen.Så här går tävlingen till 

 • Deltagaren tävlar genom att boka ett Sjusovarrum med bokningskod SOVGOTT på ett av 21 utvalda Scandichotell här på scandichotels.se, mellan den 2 - 24 februari 2024.
 • Deltagaren får endast boka en (1) natt i Sjusovarrummet för att delta i kvalet.
 • Deltagaren har totalt 10 timmar på sig att sova så bra som möjligt. 
 • Alla deltagare kommer att använda samma mätredskap; en pulsklocka som deltagaren kopplar samman med sin telefon. Datan som mäts är det som klockan visar; djupsömn, REM-sömn, lättsömn och vakentid.
 • Sömnstadierna värderas olika eftersom varje sömnstadie har olika betydelse för sömnen. I ordningsföljd värderas djupsömn högst, därefter REM-sömn och sist lättsömn. All vakentid är rakt av minuspoäng.
 • De fem deltagarna med bäst kvalresultat kommer att få vara med i finalen som går av stapeln på Scandic Continental i Stockholm den 17 mars.

Regler och villkor 

 • Deltagaren måste vara över 18 år och bosatt i Sverige.
 • Endast deltagaren får sova i Sjusovarrummet under kvalnatten.
 • Deltagaren måste medtaga en smarttelefon för installation av mätverktyget.
 • Deltagaren måste använda det sömnverktyg (pulsklocka med tillhörande app) som erbjuds i kvaltävlingen och skicka in tävlingsresultat nästkommande dag vid utcheckning.
 • Deltagaren får inte använda sig av sömnpreparat, dricka alkohol eller på något annat sätt försöka påverka sömnen samma dag/natt som kvalnatten.
 • Deltagaren måste skicka in sin sömndata enligt instruktioner på hotellrummet. För att bevisa att resultatet är äkta ska en skärmbild av appen bifogas i inskicket. Bilden måste visa dag/datumet.
 • Att boka tävlingsrummet utan att delta i tävlingen, eller utan att vid utcheckning kunna uppvisa tävlingsresultat i receptionen, leder till betalningsskyldighet av rummets fulla ordinarie pris.
 • Pulsklockan skall återlämnas i receptionen i samband med utcheckning – annars blir deltagaren ersättningsskyldig för klockans totala värde och administrationskostnader (3000 SEK).
 • Varje deltagare har rätt att lämna in ett (1) bidrag, om inget annat särskilt anges.
 • Scandic tar inte ansvar för tävlingsbidrag som försvunnit, skadats, sänts fel eller inkommit för sent. Scandic tar inte heller ansvar för eventuella tekniska brister/problem som påverkar tävlingen eller tävlingsbidragen på något sätt.
 • Deltagaren kan när som helst under tävlingens gång begära att hens tävlingsbidrag tas bort från tävlingen. Sker detta innan tävlingen slutligen avgjorts får deltagaren tillbaka alla sina rättigheter till tävlingsbidraget. Om deltagaren är en vinnare i tävlingen kan hen inte återkalla tävlingsbidraget efter att tävlingen är avslutad och avgjord.
 • Genom att skicka in tävlingsbidraget till Scandic garanterar deltagaren att det är resultatet av deltagarens egen sömn. 
 • Deltagaren kan komma att intervjuas av media.
 • Deltagaren ger Scandic en icke-exklusiv, royaltyfri och världsomspännande rätt att, utan någon kompensation till deltagaren, använda dennes namn i marknadsföring i våra digitala kanaler (till exempel Instagram, Facebook, nyhetsbrev och på våra hemsidor). Denna rätt omfattar bland annat rätten att reproducera, distribuera, kopiera, ändra och dela deltagarens sömnresultat.
 • Scandic förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen om Scandic misstänker att den tävlande har fuskat.
   

Finalist

 • De fem finalisterna med bäst tävlingsresultat kontaktas via mail eller telefon senast 28 februari. Om en deltagare inte svarar på 24 timmar efter kontakt så går finalplatsen vidare till en annan deltagare.
 • Finalisten måste kunna närvara i Stockholm för att delta i finalen den 17 mars.
  I samband med publicering av finalister kan personuppgifter (namn och postort) komma att publiceras i Scandics kanaler; t.ex. på scandichotels.se, Facebook och Instagram.
 • Finalister kan komma att behöva ställa upp i intervjuer med media.
 • Genom att godkänna tävlingsvillkoren ger deltagaren Scandic tillstånd att använda dennes namn och bild, utan någon kompensation till deltagaren, för marknadsföring i Scandics kanaler enligt lag om namn och bild i reklam (1978:800).

 

Personuppgifter

 • Genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren att de personuppgifter som deltagaren har lämnat till Scandic i samband med tävlingen kommer att registreras av Scandic i syfte att administrera tävlingen.
 • Namn, postort och bidrag kan komma att publiceras i Scandics kanaler; t.ex. på scandichotels.se, Facebook, Instagram och LinkedIn.
 • Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt och kommer, med undantag för publicering på internet, inte att lämnas ut till tredje man. Uppgifterna kommer att raderas efter att tävlingen har slutförts.
   

Vinst

 • Vinnaren utses av en jury bestående av anställda på Scandic och sömnforskaren Christian Benedict. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
 • Period för boende och övriga detaljer kring vistelsen planeras i samråd med Scandic och är beroende av tillgänglighet av hotell. Vinsten är en vecka i en av Scandics sviter, en pokal, vinnarkudde, pyjamas och pulsklockan som användes vid finalen.
 • Vinstvärde 30 000 kr 
 • Vinsten är personlig och kan ej överlåtas till annan person. Vinsten kan i övrigt inte ändras eller bytas ut mot kontanter eller andra produkter.
 • Vinnaren är själv skyldig till att betala eventuell vinstskatt.
   

Övrigt

 • Tävlingen organiseras av Scandic org.nr: 556299-1009.
 • Scandic ansvarar inte för tryckfel eller skada p.g.a. force majeure såsom brand, olycksfall, strejk eller dylikt.
 • Villkoren i tävlingen kan ändras utan förvarning.
 • Scandic tar inte ansvar för tävlingsbidrag som försvunnit, skadats, sänts fel eller inkommit för sent till Arrangören. Arrangören tar inte heller ansvar för eventuella tekniska brister/problem som påverkar tävlingen eller tävlingsbidragen på något sätt.

Tillbaka till erbjudandesidan