Vår verksamhet blomstrar när du får växa

På Scandic är vi övertygade om att affärerna går som allra bäst när våra medarbetare får möjlighet att utveckla sin fulla potential. Därför har vi tagit fram branschens förmodligen vassaste utbildningsmöjligheter.

Scandic Business School

Med Scandic Business School har vi de bästa tänkbara förutsättningarna för fortlöpande utveckling av både organisationen och människorna i den. För dig som arbetar här är det en chans till kontinuerligt lärande och en spännande väg mot nya utmaningar. Scandic Business School erbjuder skräddarsydda kurser för medarbetare på alla nivåer.

Våra utbildningar

Utbildningsprogrammen inom Scandic Business School är utformade för klassrum, e-utbildningar och på-jobbet-utbildningar. Utbildningarna är uppdelade i fem områden.

1. Get on Board

Introduktion till Scandic för nyanställda. All nödvändig kunskap för att du ska få en mjukstart i organisationen. De här kurserna hjälper dig att prestera på bästa sätt i din nya roll.

2. Commercial

Kurserna inom Commercial är kopplade till försäljning, marknadsföring, revenue management, e-handel, lojalitetsprogram och ekonomi. De här utbildningarna stärker din affärsmässiga och kommersiella kompetens inom organisationen.

3. Leadership

Utbildningar med fokus på att utveckla ledarskaps- och chefsegenskaper hos medarbetare inom Scandics olika organisationsnivåer. Här finns även ledarskapsprogram för unga talanger och de med stor potential inom Scandic.

4. Functional

Utbildning och praktisk träning för alla roller med syfte att stärka Scandic-konceptet. Fokus på att förbättra prestationer, utlärning av konceptrutiner och standardförfaranden. Kurser med tjänstespecifika övningar och övergripande organisations- och systemträning.

5. Service

Service är kärnan i Scandics verksamhet. Det här utbildningsprogrammet syftar till att bevara vår höga nivå på service och ger medarbetarna verktyg för att kunna vara med och vidareutveckla Scandics tjänster och servicekultur – internt såväl som externt.