Av vänner – för vänner

På Scandic vill vi att folk ska trivas redan när de ställer ner sina väskor i lobbyn. Det är rätt enkelt egentligen – vi vill ha hotell där vi själva skulle vilja hänga. Vi vill bete oss mindre som en traditionell hotellkedja och istället forma mötet med våra gäster efter hur vi tycker att relationer mellan vänner ska fungera.

Våra värderingar

Be caring

Vi är varma och välkomnande och möter alla med öppna armar och öppna sinnen. Och bryr oss om människorna, planeten och samhället runtom oss.

Be you

Vi är oss själva, tar vara på varandras unika potential och uppskattar mångfalden i våra olika tankesätt och bakgrunder - precis som vi möter varje gäst som en individ.

Be a pro

Vi är pålitliga och levererar hög, konsekvent kvalitet i allt vi gör. Men vi går också längre än vad som förväntas av oss, och vet att nyckeln till framgång handlar om att fokusera på varje liten detalj och en ständig vilja att bli bättre.

Be bold

Vi vågar göra saker annorlunda, bryta våra invanda beteenden och ägna mer tid åt att blicka framåt än bakåt - och strävar på så sätt efter att vara en inspiration för våra gäster, varandra, våra ägare och samhället i stort.