Tillbaka till hotellets startsida

Parkering

Här hittar du information om var du kan parkera när du besöker oss.

Gratis parkering för motorcyklar i garaget 01.06.20 - 30.09.20.

Garage (Scandic Alta)

  • Parkeringsplats kan bokas i förväg: Nej
  • Antal parkeringsplatser: 12
  • Antal laddningsstationer för elbilar: 0
  • Avstånd till hotellet: 0
  • Adress: Løkkeveien 61
Vardagspriser
Pris per dygn 150 NOK
Helgpriser
Pris per dygn 150 NOK

Utomhusparkering (Hotel parking)

  • Parkeringsplats kan bokas i förväg: Nej
  • Antal parkeringsplatser: 30
  • Antal laddningsstationer för elbilar: 2
  • Avstånd till hotellet: 0
Vardagspriser
Pris per timme 20 NOK
Pris per dag 80 NOK
Pris per natt 80 NOK
Pris per dygn 80 NOK
Helgpriser
Pris per timme 20 NOK
Pris per dag 80 NOK
Pris per natt 80 NOK
Pris per dygn 80 NOK