Dubbelt så bra hotellvistelser i Finland

Den 29 december 2017 förvärvade Scandic Hotels Restels hotellverksamhet. Som ett resultat av affären blev Cumulus hotell och Hotel Seurahuone Helsinki nya till familjen Scandic. Samtidigt kommer hotellens namn att ändras.

CUMULUS HOTELL UNDER SCANDICS VARUMÄRKE

De Cumulus hotell och Hotel Seurahuone i Helsingfors som överfördes till Scandics varumärke är numera Scandichotell. Detta har varit det största omprofileringsprojektet någonsin i den finska hotellsektorn. Omprofileringen började i februari och blev klar i juni 2018. I samband med den har alla hotellprodukter och hotellmaterial ändrats enligt Scandics varumärke, inklusive skyltarna.

Som gäst på Scandic kan du alltid njuta av följande:

Klassiska hotellnamn kommer att bevaras

Syftet med de nya namnen på Cumulus hotellen som överförs till Scandics varumärke är att göra det lättare att välja hotell efter behov. De traditionella namnen på de klassiska hotellen kommer att bevaras, och de nya namnen kommer att spegla hotellets historia och omgivning.

Hotellets läge kommer också att speglas i namnet. Till exempel kommer namnet på det hotell som ligger närmast city i en stad att innehålla ordet "city", och på liknande sätt kommer namnet på hotellet som ligger närmast tågstationen att innehålla ordet "station". I stora städer som Helsingfors och Tammerfors kan hotellnamnen också spegla att de ligger i en viss stadsdel eller i närheten av en viss park. De hotell från Intercontinental Hotels Group som ingår i förvärvet kommer att behålla sina namn. Därför kommer namnen på de hotell som drivs under varumärkena Holiday Inn, Crowne Plaza och Indigo inte att ändras.

Cumulus hotell som blivit Scandic:

Om förvärvet
Scandic tillkännagav förvärvet av Restels hotellverksamhet den 21 juni 2017. Den finska konkurrensmyndigheten godkände affären den 5 december 2017, under förutsättning att Scandic avyttrar ett hotell i Lahti, ett i Pori och ett i Kuopio. Vi letar för närvarande efter en köpare av hotellen Cumulus City Pori, Scandic Lahti och Cumulus City Asema Kuopio. Dessutom villkoras avtalet av att Scandic förbinder sig att inte ta del av vissa hotellprojekt i Villmanstrand och i Vanda.