Beställ Bonus Cheque här

Fyll i uppgifterna nedan så skickar vi dig dina checkar inom 3-4 arbetsdagar.

Ett Bonus Cheque-häfte med tolv checkar kostar 14 640:- inklusive moms. Din faktura skickas med i samma leverans. Tack för din beställning.

Kunduppgifter

Företagets namn

Organisationsnummer

Beställare

Leveransadress (om de inte hämtas på hotell)

Faktureringsadress

Telefon

E-post adress

Datum (dd/mm/åååå)

Beställning

Antal Bonus Check-häften

Om hämtning på hotell, fyll i uppgifter nedan:

Hotell

Kund

Datum (dd/mm/åååå)

Noteringar

Betalning önskas mot