Beställ Bonus Cheque här

Fyll i uppgifterna nedan så skickar vi dig dina checkar inom 3-4 arbetsdagar.

Ett Bonus Cheque-häfte med tolv checkar kostar 14 820:- inklusive moms. Din faktura skickas med i samma leverans. Tack för din beställning.

Kunduppgifter  
Företagets namn
Organisationsnummer
Beställare
Leveransadress (om de inte hämtas på hotell)
Faktureringsadress
Telefon
E-post adress
Datum (dd/mm/åååå)
Beställning  
Antal Bonus Check-häften
Om hämtning på hotell, fyll i uppgifter nedan:  
Hotell
Kund
Datum (dd/mm/åååå)
Noteringar
Betalning önskas mot