Beställ Bonus Cheque här

Fyll i uppgifterna nedan så skickar vi dig dina checkar inom 3-4 arbetsdagar.

Ett Bonus Cheque-häfte med tolv checkar kostar 14 640:- inklusive moms. Din faktura skickas med i samma leverans. Tack för din beställning.

Kunduppgifter

Företagets namn

Organisations nr

Beställare

Leverans adress (om de inte hämtas på hotell)

Fakturerings adress

Phone

E-post adress

Datum (dd/mm/åååå)

Beställning

Antal Bonus Check-häften

Vid hämtning, fyll i nedan:

Hotell

Kund

Datum (dd/mm/åååå)

BC nr (fylls i av Scandic)

Noteringar

Betalning önskas mot